Buổi biểu diễn hẹn hò thực sự với con đĩ latinh người đức